ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กันยายน 2566

   1. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (วันที่ 1 กันยายน 2566)
   2. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566)
   3. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2566)
   4. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2566)
   5. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2566)

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

   1. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2566)
   2. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566)
   3. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2566)
   4. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566)

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

   1. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566)
   2. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566)
   3. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566)
   4. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2566)

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

   1. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566)
   2. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2566)
   3. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566)
   4. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566)
   5. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2566)

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

   1. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566)
   2. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566)
   3. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566)
   4. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566)
   5. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566)

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน 2566

   1. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566)
   2. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2566)
   3. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2566)
   4. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (วันที่ 27 เมษายน 2566)

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2566

   1. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566)
   2. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2566)
   3. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566)
   4. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2566)
   5. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566)

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

   1. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566)
   2. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566)
   3. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566)
   4. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566)
   5. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566)

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2566

   1. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2566)
   2. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2566)
   3. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566)
   4. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2566)
   5. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2566)

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

   1. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565)
   2. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565)
   3. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565)
   4. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565)
   5. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2565)

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

   1. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565)
   2. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565)
   3. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565)
   4. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565)
   5. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565)

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

   1. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565)
   2. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2565)
   3. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565)
   4. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2565)
   5. ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายสัปดาห์ (วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.