ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

 "ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลพลา ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรัฐบาลขอเชิญชวน จัดตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์กองทัพเรือ ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขอขอบพระคุณหน่วยงานจากภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

 กำหนดการ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันไหลขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุแจ้งวันหยุดราชการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ภาพกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๗

More...

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดพลา

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะชายหาดพลา

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทม.กระนวน จ.ขอนแก่น

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

โครงการผู้สูงวัยสดใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.