ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

 "ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลพลา ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรังสี)ขอเชิญเข้าร่วม"โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบลพลาประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลประชาสัมพันธ์โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๑๐ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๗ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรัฐบาลขอเชิญชวน จัดตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์กองทัพเรือ ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแจ้งกำหนดการและขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยภาพกิจกรรม

ดำเนินการเก็บกวาดขยะชายหาด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

More...

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

More...

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

More...

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

More...

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

More...

รับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดประกวดบูธนิทรรศการพลังบวร

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

More...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

More...

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

More...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ยะวึก จ.สุรินทร์

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทย

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

โครงการการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประจำปี ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

พิธีพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.