ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ขอรับบริการออนไลน์

ขอรับบริการออนไลน์

 


                                                                                                                enlightened สำนักปลัดฯ                                                                                                            

                                                                                                                enlightened กองคลัง

                                                                                                                enlightened  กองช่าง

                                                                                                                enlightened  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                                                                enlightened  กองการศึกษา

 

ประชาชนสามารถยื่นคำขอ หรือติดต่อเทศบาลตำบลพลา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในช่องทางที่ได้ประกาศไว้แล้ว

 กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองคลัง
สำนักปลัด
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.