ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

 "ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลพลา ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสีขาว ประจำปี ๒๕๖๗

 หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในงานวันสุนทรภู่ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรังสี)ขอเชิญเข้าร่วม"โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบลพลาประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลภาพกิจกรรม

กิจกรรมชมรมคนพิการตำบลพลา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

More...

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

More...

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

More...

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเล

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

More...

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพลา

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๗

More...

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

More...

ร่วมมอบรถเข็นให้กับผู้พิการ และมอบเงินกับชุดธารน้ำใจให้กับผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

More...

ดำเนินการเก็บกวาดขยะชายหาด

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

More...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ลำนางรอง จ.บุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

More...

โครงการหมู่บ้านสีขาว และ โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

More...

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ ๒

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ - วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

More...

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.