dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 7 ธ.ค. 2561

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลพลาเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

โดยร่วมทำความสะอาดชายหาดพยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

 
ภาพกิจกรรม

ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล และกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดพลา
ร่วมทำการเก็บขยะชายหาดพลา ในชื่อกิจกรรม"ฮั้วเฮงหลีรวมใจ คืนความสดใสให้หาดพลา"
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร
ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด"
โครงการเทศบาลใส่ใจกฎหมายใกล้ตัว
ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกลุ่มสตรี
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลพลา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา
โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลพลา
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการ"สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"ในกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะ
เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ถวายเป็นพระราชกุศล
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค คนปลอดภัย โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา จากเทศบาลตำบลบ่อหลวง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตำบลพลา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา จากเทศบาลตำบลบางกระทึก
โครงการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล
โครงการหมู่บ้านสีขาว โดยทำการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค คนปลอดภัย
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัยเรียน วัยใส
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการศึกษา จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพลา
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า
การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
โครงการสวนครัวตัวจิ๋ว
โครงการผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา
โครงการผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร
โครงการแข่งขันวาดภาพเยาวชน ครั้งที่๒
การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยที่ 3
โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย
โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โครงการอบรมสร้างทีมกู้ชีพ กู้ภัยตำบลพลา
โครงการรักทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพลา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลยม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลภูผาแดง
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
งานไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร
งานไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา
กิจกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
โครงการเวทีชาวบ้าน "ภายใต้กิจกรรมการทบทวนแผนชุมชน"
การประชุมประชาคมตำบลพลา ประจำปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้กับสตรีและครอบครัว
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
โครงการจัดการขยะมูลฝอย
ปฏิบัติศาสนกิจ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562
การอบรมและสาธิตการระงับเหตุการณ์เพลิงไหม้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
โครงการผู้สูงวัยสดใสใส่ใจสุขภาพ
พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิษก พุทธศักราช 2562
กิจกรรมวันเทศบาล
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมแสดงความเคารพต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันไหลตำบลพลา ประจำปี 2562
โครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปํญหาจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันจักรี
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
ขอยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว จ.สุโขทัย
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เทศบาลตำบลพลา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
พิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาด สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ 62 ปีสภานายิกา สภากาชาดไทย
ศึกษาดูงาน พระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา"ประจำปี 2561 ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ร่วมแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
พิธีบวงสรวงบ่อน้ำพระเจ้าตากสินมหาราช article
ภาพกิจกรรมงานวันลอยกระทงลงทะเล ณ วัดพลา 2561
กองการศึกษาเทศบาลตำบลพลา ร่วมกับ บ.SCG-DOW GROUP ให้ความรู้เรื่อง EF (Executive functions)
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
โครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561
กิจกรรมเพิ่มปริมาณสัตว์ทะเลประจำถิ่นโดยการปล่อยแบบประชารัฐ ชุมชนพลา-อู่ตะเภาสามัคคี
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพลา ภายใต้กิจกรรมอบรม "การทำแหนมหมู"ประจำปีงบประมาณ 2562
พิธีทำบุญตักบาตร,พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม
ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นทองอุไร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙
ร่วมประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพลา ประจำเดือน สิงหาคม 2561
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลพลา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
โครงการหมู่บ้านสีขาวเทศบาลตำบลพลา ลด ละ เลิก ยาเสพติด
โครงการชุมชนต้นแบบในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการขยายพันธุ์สัตว์ ประจำปีงาบประมาณ 2561
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลพลายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.แก่งผักกูด
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
โครงการส่งเสริมวามรู้ความเข้าใจผู้ดูแลคนพิการ และชมรมคนพิการ
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อยประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลพลา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงฯ
โครงการพิธีไหว้ครู
การแถลงผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2561
คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมตรวจคุณภาพนมโรงเรียน
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลพลา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลตำบลพลา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เจดีย์หัก
โครงการผู้สูงอายุสดใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลพลา
กิจกรรมวันเทศบาล
โครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2561
โครงการตั้งจุดตรวจ7วันอันตราย
งานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันไหลตำบลพลา ประจำปี 2561
โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลพลา
การประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง โดยมีนายอำเภอบ้านฉาง
โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
คณะผู้บริหารและ พนักงานเทศบาลตำบลพลา ได้เข้าร่วมต้นรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ 11 เมษายน 2561
พิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลพลา
โครงการตั้งจุดตรวจ 7 วันอันตราย #เทศกาลสงกรานต์ 2561
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลพลา ร่วมกับ โรงเรียนวัดพลา ดำเนินการปฏิบัติงานด้านการสร้างวินัย
เทศบาลตำบลพลาร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานป้องกันฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายป้องกันและระงับอัคคีภัย
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันปิยมหาราช
นายกเทศมนตรีตำบลพลา รวมถึง คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมพิธีบวชสามเณร เพื่อเป็นพระราชกุศล แด่ รัชกาลที่ ๙
โครงการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาพอเพียง การทำครีมหมักผม
พนักงานเทศบาลตำบลพลา ร่วมมือ ร่วมใจ ปลูกต้นดาวเรือง
นายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นตัวแทนผู้ปกครองรับมอบเงินสงเคราะห์เด็ก
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อสม. จังหวัดน่าน
โครงการ หมู่บ้านสีขาว ประจำปี 2560
โครงการสนับสนุนกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ #วันธรรมสวนะ
โครงการรักาาทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลอง เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำสาธารณะฯ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลพลา
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร
โครงการรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเล
คณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลห้วยงู จ.ชัยนาท
โครงการอบมรมสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบลพลา ภายใต้กิจกรรม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัยเรียน วัยใส
โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง
เทศบาลตำบลพลา ได้รับการตรวจการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน
ร่วมออกกำลัง ตามนโยบายของรัฐ
โครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะฯ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดการขยายพันธุ์สัตว์
เทศบาลตำบลพลา ร่วมตอนรับคณะศึกษางานจาก เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เทศบาลตำบลพลา ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูป รัชกาลที่๕
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (กิจกรรมวันวิสาขบูชา)
เทศบาลตำบลพลา ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2560
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้จัดโครงการผู้สูงวัยสดใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลพลา ได้จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2560
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพลา ร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะตรวจการแผ่นดิน
เทศบาลตำบลพลา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
แจกถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลพลา
ตรวจจุดป้องกันในเทศกาลสงกรานต์ของพื้นที่เทศบาลตำบลพลา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล
เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการบัณฑิตน้อย
นายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชน สู่ความสำเร็จ
โครงการก้าวตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธานฯ
โครงการ Valentine's Save Sex
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
โครงการอุปสมบท 89 รูป
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการอุปสมบท เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการชุมชนมีวินัย เคารพกฎจราจร
โครงการ ผู้เฒ่าเล่าผู้เยาว์เรียน
นายอำเภอบ้านฉาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มสตรี ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลพลา
นายอำเภอบ้านฉางให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการในพระราชดำริ
รองผู้ว่าราชการจ.ระยอง ให้เกียรติลงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพลา article
ร่วมถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) article
โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชน"
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) article
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านฉาง
โครงการเยาวชนรักษ์ถิ่น
ชมรมผู้พิการตำบลพลา โดยงานสังคมสงเคราะห์
โครงการให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พิธีเปิดโครงการตั้งจุดตรวจและแก้ไขปัญหาจราจรช่วงเทศกาลฯ
เทศบาลตำบลพลาได้จัดงานสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารCopyright © 2014 All Rights Reserved.