ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ดำเนินการมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ดำเนินการมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

 

"ดำเนินการมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)"

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา มอบหมายให้นายไพโรจน์ สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา

พร้อมด้วยนายเรืองเดช อ่อนทรัพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพลา นำพนักงานเทศบาลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่ดำเนินการมอบป้าย"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)"ให้กับร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา

ที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตามรายชื่อดังนี้

๑.ร้านอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร(ป้ายขนาดเล็ก) ประกอบด้วย 
-ร้านพุงจิแตก
-ร้านส้มตำดวงดี
-ร้านนมบ้านบ้าน

๒.ร้านอาหารที่มีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร(ป้ายขนาดใหญ่) ประกอบด้วย
-ร้านไอ้ป๋อง 
-ร้านส้มตำเจ๊กานต์
-ร้านบัว เทอเรส 
-ร้านมิคาซ่า  
-ร้านตาลคู่ ซีฟู้ด
-ร้านสวนฟาร์มรัก


Copyright © 2014 All Rights Reserved.