ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจคัดกรองเชิงรุกโดยรถตรวจชีวนิรภัยแจ้งปิดพื้นที่ชายหาดพลา

ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น.งดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิธีทำความสะอาด ธนบัตร และ เหรียญ ให้ห่างไกลโควิด-19ข้อปฏิบัติการกักกันในสถานที่ควบคุมบริเวณที่พักอาศัยวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีวิธีการเช็คอาการโควิด-19มาตรการในการป้องกันโควิด-19ภาพกิจกรรม

ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัว

วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี

วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

More...

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่สาธารณะประโยชน์

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

More...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา

วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.