ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
..

                                                           

                                                          

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งพระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรื่องประชาสัมพันธ์รายชื่อเช็คหมดอายุครั้งที่ ๒ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง

 แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางในการจัดงานวิ่ง PALA RUN 3กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ขอเชิญชวนร่วมงาน BANCHANG BIKEWEEK 2023ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสีปฐมวัยสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขอเชิญเข้าร่วมโครงการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๖ภาพกิจกรรม

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

More...

กิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

More...

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

More...

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

More...

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

More...

งานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

More...

พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖

More...

ผู้ว่าพาทัวร์@บ้านฉาง

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

More...

ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

More...

การแข่งขันกีฬาสีปฐมวัยสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

More...

พิธีเปิดงาน Banchang Bikeweek 2023

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖

More...

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

More...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.