ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

 

"การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗"

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลา นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นประธานใน

"การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗"

เพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของทุกกองงานในสังกัดเทศบาลตำบลพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.