ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> กิจกรรมชมรมคนพิการตำบลพลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

กิจกรรมชมรมคนพิการตำบลพลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

 

"กิจกรรมชมรมคนพิการตำบลพลา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้นางสาวรวีโรจน์ นาคงาม หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

และพนักงานเทศบาลจากฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจัดทำกิจกรรมให้กับ

"ชมรมคนพิการตำบลพลา"

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะกาด หมู่ที่ ๖ ตำบลพลา 

ในการนี้มี ดร.เสาวณีย์ วิยะบุญ ประธานศูนย์บริการคนพิการสิรารมย์ จังหวัดระยอง

และทีมวิทยากรทำการบรรยายเรื่องการสร้างพลังความคิดบวกให้กับคนพิการ และให้ความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

รวมถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.