ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ยากไร้

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ยากไร้

 

"ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ยากไร้"

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา มอบหมายให้นายเรืองเดช อ่อนทรัพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพลา

นำพนักงานเทศบาลตำบลพลาจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร

อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ทำการตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ยากไร้และประสบปัญหาทางสังคม

ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.