ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> การประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง

การประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง

 

"การประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖"

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลา นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นประธานใน

"การประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖"

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยคณะกรรมการการจัดงานจากวัดพลา โดยการนำของพระครูวิธานสุพัฒนกิจ (ดร.) เจ้าอาวาสวัดพลา

พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดพลา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพลา สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลพลา เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานจริงในวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖


Copyright © 2014 All Rights Reserved.