ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ดำเนินการตรวจสอบชายหาดพลา

ดำเนินการตรวจสอบชายหาดพลา

 

"ดำเนินการตรวจสอบชายหาดพลา"

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

นายมานะ หมายมั่น และนายไพโรจน์ สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา พร้อมด้วยนายเรืองเดช อ่อนทรัพย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพลา นำพนักงานเทศบาลจากกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม และงานเทศกิจ

สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบชายหาดพลา ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ในการประชุม

“ทบทวนการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณประโยชน์ปากคลองพลา (ทุ่งสนามควาย)”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขพื้นที่บริเวณชายหาดพลาต่อไป


Copyright © 2014 All Rights Reserved.