ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> การประชุมจัดตั้งคณะทำงาน ของคณะกรรมการชุมชน

การประชุมจัดตั้งคณะทำงาน ของคณะกรรมการชุมชน

 

"การประชุมจัดตั้งคณะทำงาน ของคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลพลา"

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา มอบหมายให้นายสมพร เหลือล้น เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นประธานเปิด

"การประชุมจัดตั้งคณะทำงาน ของคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลพลา"

เพื่อทำการคัดเลือกประธานและกรรมการฝ่ายต่างๆของแต่ละชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลา ชั้น ๓


Copyright © 2014 All Rights Reserved.