ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์

 

"ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์"

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา มอบหมายให้นายมานะ หมายมั่น นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพลา และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๘ รูป (จากวัดพลาและวัดคลองทราย)

ตามโครงการวันสำคัญของชาติ (เทศกาลวันขึ้นปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ บริเวณถนนเลียบชายหาด หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.