ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดกับบริษัท พาร์เค่น เอเชีย จำกัด

ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดกับบริษัท พาร์เค่น เอเชีย จำกัด

 

"ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดกับบริษัท พาร์เค่น เอเชีย จำกัด"

วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้พันจ่าเอก วัฒนชัย กล้าแข็ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานเทศบาลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด

กับบริษัท พาร์เค่น เอเชีย จำกัด ซึ่งนำพนักงานของบริษัทฯมาดำเนินการเก็บขยะชายหาด และทำความสะอาดภายในบริเวณสวนสนชายหาดพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.