ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

 

"การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖"

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลา นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นประธานใน

"การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖"

เพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้ารวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของทุกกองงานในสังกัดเทศบาลตำบลพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.