ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> กิจกรรมวันครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมวันครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

"กิจกรรมวันครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านฉาง พ.ศ.๒๕๖๗"

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา มอบหมายให้ นายเรืองเดช อ่อนทรัพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพลา

นำคณะครูจากจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพลาและพนักงานเทศบาลจากกองการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

"วันครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านฉาง พ.ศ.๒๕๖๗"

ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


Copyright © 2014 All Rights Reserved.