ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

 

"โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗"

วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลพลา(อสม.) เข้าร่วมกิจกรรม"โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗"พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านเอื้ออาทร

ทั้งนี้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวในข้างต้น มีภารกิจหลักคือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณโดยรอบพื้นที่อยู่อาศัย

และทำการแจกจ่ายทรายอะเบทให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลาได้นำไปใช้ภายในครัวเรือนของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกัน

และควบคุมการเกิดของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆที่มียุงลายพาหะต่อไป


Copyright © 2014 All Rights Reserved.