ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ฉีดพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ฉีดพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

"ฉีดพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย"

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้พันจ่าเอก วัฒนชัย กล้าแข็ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นำพนักงานเทศบาลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการฉีดพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย

เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายในโรงเรียนบ้านคลองทราย และภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.