ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
นโยบาย No Gift Policy

 

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี พ.ศ.2567  

- การประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 ฉบับภาษาไทย (TH)  

- การประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 ฉบับภาษาอังกฤษ (ENG)  

- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ในปี พ.ศ.2566  

- รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ.2566  

- การประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy  

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  

- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.