ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   1. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
   2. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
   3. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
   4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม

   1. คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยะรรม
   2. แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Do _ Don
   3. การจัดกิจกรรมด้านจริยธรรม
   4.คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ปี 2567
   5. แนวทางการปฏิบัติ Dos & Don'ts ปี 2567
   6.แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลพลา
   7. การจัดกิจกรรมด้านจริยธรรม ปี 2567

 

 

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.