ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
รายงานการตรวจสอบพัสดุ

 

รายงานการตรวจสอบพัสดุ

 

  กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 2567
  ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.