ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
รายงานผลการประเมินฯ

 

 

รายงานผลการประเมินฯ

 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.