ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
เกี่ยวกับตำบลพลา

 

 

เกี่ยวกับตำบลพลา

สภาพทั่วไป สถานการณ์และข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลพลา อยู่ทางทิศตะวันอกเฉียงใต้ของอำเภอบ้านฉาง ห่างจากอำเภอบ้านฉาง ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดระยอง 33 กิโลเมตร

ทิศเหนือติดต่อกับ เทศบาลตำบลพลา
ทิศตะวันออกติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลเมืองบ้านฉาง
ทิศใต้ติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร
ทิศตะวันตกติดต่อกับ อบต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 39,375 ไร่ หรือ 66 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง

สภาพภูมิประเทศ

เป็นที่ราบ ติดชายทะเล และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

ตำบลพลา มีจำนวน หมู่บ้าน ทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านโกรกตะแบก
หมู่ที่ 2 บ้านจำรุง
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโปรง
หมู่ที่ 5 บ้านพลา
หมู่ที่ 6 บ้านตะกาด
หมู่ที่ 7 บ้านคลองทราย

จำนวนประชากรของตำบล :

มีประชากรทั้งสิ้น 8,421 คน จำนวน 5,515 หลังคาเรือน จากข้อมูลงานทะเบียนราษฎรปี 2565
เป็นเพศชาย 4,182 คน เป็นเพศหญิง 4,239 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 127.59 คนต่อตารางกิโลเมตร
ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง ทำประมง

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.