ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเล

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเล

 

"โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง"

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ บริเวณวัดพลา นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลพลา

เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด"โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(ต่อเนื่องปีที่ ๒๒)

เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง"และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ซึ่งได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉาง และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา หาดพลา ในการทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้

โดยทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนทั้งสิ้น ๕๑๒,๒๙๙ ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย กุ้งแชบ๊วย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ลูกพันธุ์หอยหวาน

จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ปลากะพงขาว จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว และแม่พันธุ์ปูม้า จำนวน ๒๙๙ ตัว


Copyright © 2014 All Rights Reserved.