ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพลา

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพลา

 

"โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗"

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๗

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นประธานในการเปิด

"โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗"

ณ ห้องประชุมพระยาตาก ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลพลา

ในการนี้มีนางสาวพรทิพย์ บุญญพงศ์ ประธานชมรมสตรีและกลุ่มสตรีผู้ดูแลคนพิการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรทำการบรรยายให้ความรู้

"เรื่องการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพ"

พร้อมกันนี้ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล ได้นำกลุ่มสตรีตำบลพลาเข้าศึกษาดูงาน

"เรื่องการจัดการกองทุนชุมชน และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน"

ณ กลุ่มคิชกูฏบาติก ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี


Copyright © 2014 All Rights Reserved.