ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ดำเนินการเก็บกวาดขยะชายหาด

ดำเนินการเก็บกวาดขยะชายหาด

"ดำเนินการเก็บกวาดขยะชายหาด"

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้พนักงานเทศบาลตำบลพลา จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการนำเครื่องจักรกลลงพื้นที่เก็บกวาดขยะที่ถูกกระแสคลื่นพัดพาขึ้นมาทับถมบนชายหาด บริเวณด้านหน้าสวนสนชายหาดพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.