ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> โครงการหมู่บ้านสีขาว และ โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง

โครงการหมู่บ้านสีขาว และ โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง

 

"โครงการหมู่บ้านสีขาว และ โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี"

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลพลา

เข้าร่วมกิจกรรม"โครงการหมู่บ้านสีขาว ประจำปี ๒๕๖๗" และ

"โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี ๒๕๖๗ "

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองทราย ข้าราชการฝ่ายปกครองจากอำเภอบ้านฉาง

ข้าราชการตำรวจ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

และผู้แทนจากภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมต่อต้านยาเสพติดเนื่องใน

"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" และ "การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี "

ในการนี้ มีนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านคลองทราย


Copyright © 2014 All Rights Reserved.