ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ร่วมเก็บขยะชายหาดในกิจกรรม"CSR Zero Waste Beach Pala Day

ร่วมเก็บขยะชายหาดในกิจกรรม"CSR Zero Waste Beach Pala Day

 

"ร่วมเก็บขยะชายหาดในกิจกรรม"CSR Zero Waste Beach Pala Day"

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา มอบหมายให้นายไพโรจน์ สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา

นำพนักงานเทศบาลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการเก็บขยะชายหาด ในกิจกรรม

"CSR Zero Waste Beach Pala Day"

ซึ่งดำเนินการโดย  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ที่ได้นำพนักงานของบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น ๖๗ คน มาทำการเก็บขยะชายหาด

ณ บริเวณชายหาดพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.