ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

"โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด

"โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"

ณ สนามฟุตบอลบ้านคลองทราย ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ แห่ง

ภายในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉาง และภาคเอกชนในการร่วม

"ลงนามความร่วมมือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"

ซึ่งประกอบไปด้วย

-อำเภอบ้านฉาง
-สถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง
-โรงพยาบาลบ้านฉาง
-เทศบาลตำบลพลา
-เทศบาลเมืองบ้านฉาง
-เทศบาลตำบลบ้านฉาง
-เทศบาลตำบลสำนักท้อน
-องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน
-มูลนิธิสยามระยอง

รวมถึงการจัดส่งเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าเป็นวิทยากร และการสนับสนุนอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เพื่อใช้สำหรับฝึกซ้อมและทบทวนตามโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย

-ทต.เขตรอุดมศักดิ์
-ทต.นาจอมเทียน
-ทต.บางเสร่
-ทต.เกล็ดแก้ว
-อบต.พลูตาหลวง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามสถานการณ์ของภัยในลักษณะต่างๆ นำไปสู่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีระบบ

อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉางและในเขตพื้นที่อำเภออื่นที่อยู่ข้างเคียง

รวมถึงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคเอกชนและประชาชนในเรื่องของการระงับภัยอย่างถูกวิธี

เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมหากมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นจริง


Copyright © 2014 All Rights Reserved.