ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช

 

"พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช"

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

นายไพโรจน์ สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา รับมอบหมายจากนายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา

ในการนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลพลา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕"วันวันปิยมหาราช"ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ในการนี้มีนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในการประกอบพิธีดังกล่าว


Copyright © 2014 All Rights Reserved.