ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> กิจกรรม"Big Cleaning Day"

กิจกรรม"Big Cleaning Day"

 

กิจกรรม"Big Cleaning Day"

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

พนักงานเทศบาลตำบลพลา ร่วมกันดำเนินการทำกิจกรรม"Big Cleaning Day"โดยการทำความสะอาดผิวสัมผัสภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพลา

อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลา(รพ.สต.) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพลา อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมถึงเครื่องออกกำลังกายบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อชนิดต่างๆ

ที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านระบบทางเดินหายใจ และจากการสัมผัสอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในอาคารสำนักงาน

ก่อให้เกิดความปลอดภัยและห่างไกลจากโรคติดต่อทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการและพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลพลาทุกคน


Copyright © 2014 All Rights Reserved.