ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

 

"กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖"

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา มอบหมายให้นายไพโรจน์  สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา

นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลพลา

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช”

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

๑.พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชพระราชกุศล ในเวลา ๐๗.๐๐ น.

ณ บริเวณถนนสุขุมวิท (หน้าสถานธนานุบาลเมืองบ้านฉาง) อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

๒.พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านฉาง

ในการนี้มีนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว


Copyright © 2014 All Rights Reserved.