ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 

"ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม"

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา

มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ บุญลา ปลัดเทศบาลตำบลพลา นำหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล

จากฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล และจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร อ.บ้านฉาง จ.ระยอง


Copyright © 2014 All Rights Reserved.