ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก

ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก

 

"ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก"

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้พันจ่าเอก วัฒนชัย กล้าแข็ง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นำเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการฉีดพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย

เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๖ ต.พลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.