ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

"กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖"

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้นายมานะ หมายมั่น

และ นายไพโรจน์ สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา นำหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลพลา

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ วันมาฆบูชา (๖ มีนาคม ๒๕๖๖)

ณ วัดคลองทราย ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง


Copyright © 2014 All Rights Reserved.