ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการทำงานของผู้พิการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการทำงานของผู้พิการ

 

"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการทำงานของผู้พิการ"

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา พร้อมด้วยนางสาวปฏิญญา สีหมนตรี รองปลัดเทศบาลตำบลพลา หัวหน้าส่วนราชการ

และพนักงานเทศบาลตำบลพลาจากฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการคนพิการมูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ

ในการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการทำงานของผู้พิการที่ปฏิบัติงานกับเทศบาลตำบลพลา ตามมาตรา ๓๓

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐


Copyright © 2014 All Rights Reserved.