ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย

 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา มอบหมายให้นายไพโรจน์ สำเนียง รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นประธานในพิธีเปิด

"โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย"และ"โครงการชุมชนมีวินัยเคารพกฎจราจร"

ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพลาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๒ จำนวน ๑๔๐ คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และพนักงานเทศบาลตำบลพลา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.