ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> การจัดกิจกรรมให้กับชมรมผู้พิการตำบลพลา

การจัดกิจกรรมให้กับชมรมผู้พิการตำบลพลา

 

"การจัดกิจกรรมให้กับชมรมผู้พิการตำบลพลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖"

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา สั่งการให้นางสาวรวีโรจน์ นาคงาม หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล

ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับชมรมผู้พิการตำบลพลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

๑.การให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายของผู้พิการ

๒.การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและโภชนาการของผู้พิการ

๓.การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ

โดยมี คุณสายรุ้ง วิยะบุญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการมูลนิธิสายรุ้ง เป็นวิทยากรในการบรรยายตามกิจกรรมดังกล่าวในข้างต้น

ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะกาด หมู่ที่ ๖ ตำบลพลา


Copyright © 2014 All Rights Reserved.