ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 

enlightened วิธีขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ทต.พลา

enlightened กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

enlightened ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

enlightened ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

enlightened สัญญาอื่นๆ

enlightened เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

enlightened ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

enlightened การประเมินผลการให้บริการศูนย์ / ถาม-ตอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ / ถาม-ตอบ
เทศบัญญัติCopyright © 2014 All Rights Reserved.