ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
แจ้งการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงฯ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

"แจ้งการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงฯ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง"

แจ้งการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน

และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การจุดพลุและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่

หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. กรณีปรากฎว่าผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน กระทำความผิดฐานใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าโดยใช่เหตุ ในเมือง ในหมู่บ้าน

หรือที่ชุมชน หัวกระสุนอาจตกลงมาทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายได้โดยไม่ว่าจะมีผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย

ให้นายทะเบียนท้องที่เรียกประกันหรือฑัณฑ์บนตามมาตรา ๖๘ หรือพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๖๖

แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗ article
แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ปฐมนิเทศโครงการ)
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพลงถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย
เรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมถวายมุทิตาสักการะ
แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัข-แมว
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบันชีผู้สอบคัดเลือกได้ฯ
แผนการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้สัมผัสอาหาร
เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๗
การรับฟังความคิดเห็น การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมพื้นที่เขตส่งเสริม
แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงาน
ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียฯ
ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลา
แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา หนี้นอกระบบ
ขอเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
แจ้งการพัฒนาระบบ Mobile Appllication
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น
ให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัดไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปขอรับเงินคืน
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจพฤติกรรม
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เชิญชวนครอบครัวแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล
ประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
ประกาศรับลงบัญชีทหารกองเกิน
ขั้นตอนการช่วยเหลือคนจมน้ำ
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ลงทะเลวัดพลา ๒๕๖๖
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ
กำหนดการพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดพลา และ วัดคลองทราย
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล
ขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี
แจ้งกำหนดการจองล็อคร้านค้าภายในงานลอยกระทง
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายเดิม)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่)
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๗
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจ้งเตือนภัยกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินหลอกลวงผู้เสียหาย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขอรับทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติไทย
แผนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
ขอเชิญชวนสมัครเดิน-วิ่ง “WALK RUN BIKE FIGHTING STROKE 9
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญชวนประชาชนสมัครเข้าร่วม โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลา
ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพลา
ขอเชิญชวนประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้ง
การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ
ขั้นตอนการคัดทะเบียนราษฎรผ่าน ThaID
แจ้งการลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว
ตารางฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลบ้านฉาง
โรงพยาบาลบ้านฉาง เปิดใช้ระบบจองคิวออนไลน์
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
แจ้งกำหนดการและขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลา
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศเทศบาลตำบลพลา
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรในวันเลือกตั้งล่วงหน้า
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินCopyright © 2014 All Rights Reserved.