ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ด้าน OIT

ด้าน OIT

 

   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ และ facebook ของเทศบาลตำบลพลา

 
การดำเนินการตามมาตรการฯ

ด้าน IIT
ด้าน EITCopyright © 2014 All Rights Reserved.