ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ด้าน IIT

 

ด้าน IIT

   มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้

 
การดำเนินการตามมาตรการฯ

ด้าน EIT
ด้าน OITCopyright © 2014 All Rights Reserved.