ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

 

2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

2566

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซอย 20 หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ สายเทศบาล 4 ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง สายเทศบาล 6 ซอย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง สายเทศบาล 4 ซอย 12 หมู่ที่ 4 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สายเทศบาล 5 ซอย 7 หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงถนน สายเทศบาล 7 ซอย 9 หมู่ที่ 7 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงถนน สายเทศบาล 6 ซอย 5/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง ถนนสายบ้านฉาง - กงเพชร (อบจ.รย.0501) ช่วงหน้าสนามฟุตบอลบ้านคลองทราย หมู่ที่ 7 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ โคมกิ่งเดี่ยว สายเทศบาล 6 ซอย 10 (หน้าหมู่บ้านธารทิพย์) หมู่ที่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4 ซอย 10/1 หมู่ที่ 4 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเทศบาล 7 ซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงทางขึ้นเรือหลังโรงเรียนวัดพลา หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ สายเทศบาล 2 ซอย 3/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซอย 16/2 หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซอย 20 หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้านอิงทะเล ซอย 1, 2, 2/1, 3, 3/1 หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ โคมกิ่งเดี่ยว สายเทศบาล 7 ซอย 11/2 หมู่ที่ 7 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซอยศรีสุข หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีะจำปีงบประมาณ พ.ซ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ โคมกิ่งเดี่ยวพร้อมฐาน สายเทศบาล 7 ซอย 11/1 หมู่ที่ 7 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ สายเทศบาล 4 ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป ของเทศบาลตำบลพลา  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป ของเทศบาลตำบลพลา  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ (Ambulance) จำนวน 1 คัน  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ โคมกิ่งเดี่ยวพร้อมฐาน สายเทศบาล 6 ซอย 5 หมู่ที่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ โคมกิ่งเดี่ยว สายเทศบาล 2 ซอย 5 หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ โคมกิ่งเดี่ยว สายเทศบาล 4 ซอย 10 หมู่ที่ 4 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการต่อเติมกันสาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการต่อเติมห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลา หมู่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

 

2565

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ (Ambulance) จำนวน 1 คัน  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 7 ซอย 3 หมู่ที่ 7  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการต่อเติมทางขึ้นเรือ บริเวณอู่ตะเภา 3 หมู่ที่ 6  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 6 ซอย 5(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซอยศรีสุข หมู่ที่ 5  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ สายเทศบาล 6 ซอยไทยทนุ(เดิม) หมู่ที่ 6  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ สายเทศบาล 4 ซอย 3 หมู่ที่ 4  

ประกาศ เทศยาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวง รย.ถ.20-014 จากสายเทศบาล 7 ซอย 5 ชุมชนบ้านคลองทรายพัฒนา หมู่ที่ 7  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำ ถนนสายเทศบาล 5 ม.5  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 7 ซอย 11 ม.7  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายเทศบาล 6 ซอย 1 (ช่วงที่1) ม.6  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4 ซอย 10 ม.4  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าสาธารณะโคมกิ่งเดี่ยว ถนนสายเทศบาล 6 ซอย 10 หมู่ที่ 6  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาประจำอำเภอบ้านฉาง  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาประจำอำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ม.๔  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 4  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งฝารางระบายน้ำ ถนนสายเทศบาล 5 ม.5 ต.พลา  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อบจ.รย.0501 (บ้านฉาง-กงเพชร)ต.พลา  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงท้องถิ่น อบจ.รย 0501 ( บ้านฉาง-กงเพชร ) ต.พลา  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่องประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซอย 8/1 ม.5  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ประจำปีงบประมาณ 2564  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลพลา ปีงบ 2564  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซ.12 ระยะที่ 2 ม.5 ต.พลา  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ พร้อมเสาโคมกิ่งเดี่ยวสายตะกาด-สี่กั๊ก ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองชลประทาน สายเทศบาล ๖ ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง(ชุมชนคลองทรายพัฒนา) หมู่ที่ ๗ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒ สานหน้า รพ.สต.พลา หมู่ที่ ๖ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศ เทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายท่อทางเข้าโรงเรียนบ้านคลองทราย หมู่ที่ ๗ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเทศบาลตำบลพลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ โคมกิ่งเดียว ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข รย. 3037 (พลา-กม.16) หมู่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๔ ซอย ๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการปรับภูมิทัศน์ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกผสมยางพารา หาดพลา ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกผสมยางพารา และติดตั้งชุดโคมไฟพร้อมโคมกิ่งเดี่ยว เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายทางหลวงท้องถิ่น อบจ.รย.0501 (บ้านฉาง-กงเพชร) หมู่ที่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารบ่อน้ำโบราณ หมู่ที่ ๒ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งภายในชุมชน หมู่ที่ ๑ สกุลทองรวมใจ และหมู่ที่ ๕ เอื้ออาทรพัฒนา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมเสา โคมกิ่งเดี่ยวสายฟิชชิ่งปาร์ค หมู่ที่ 7 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพลา หมู่ที่ 2  

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ โคมกิ่งเดี่ยว ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น  

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล ๒ (ศพด.) หมู่ที่ ๒ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการขุดลอกคลองลึก หมุ่ที่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการก่อสร้างอาคารบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหาดพลา หมุ่ที่ 2 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการก่อสร้างถนนยางพารา แอสท์ฟัลติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำถนนสายเทสบาล 6 ซอย 11/1 หมุ่ที่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ประกาศแผนโครงการติดตั้งชุดโคมไฟ สายเทศบาล 5 ซอย 16 ม.5  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คสล.สาย6 ซอย126 หมู่6  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คสล.สาย6 ซอย13 หมู่6  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คสล.สาย6 ซอย3 หมู่6  

ประกาศแผนกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป  

ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กล้องวงจรปิด  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  

 
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
Copyright © 2014 All Rights Reserved.