ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

 

   1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี พ.ศ.2567 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
   
   

 

   1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 วันพุธที่ 4 มกราคม 2566
   2. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566
   3. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
   4. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566
   5. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

 

 

   1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
   2. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
   3. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
   4. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
   5. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
   6. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

 

   1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
   2. รายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งแรก  วันพฤหัสบดีที่  29  เมษายน  2564
   3. รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2564  ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่  3  พฤษภาคม  2564
   4. รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2564  ประจำปี พ.ศ. 2564 วันอังคารที่  20  กรกฎาคม 2564
   5. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
   6. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

 

   1. รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่  13  มกราคม  2563
   2. รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563  วันพุธที่  19  กุมภาพันธ์  2563
   3. รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่  13  เมษายน  2563
   4. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
   5. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
   6. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
   7. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
   8. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

 

   1. รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562  วันจันทร์ที่  28  มกราคม  2562
   2. รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันอังคารที่  23  เมษายน  2562
   3. รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562  วันพุธที่  22  พฤษภาคม  2562
   4. รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่  5  กรกฎาคม  2562
   5. รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันอังคารที่  30  กรกฎาคม  2562
   6. รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562  วันอังคารที่  17  กันยายน  2562
   7. รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562  วันจันทร์ที่  23  กันยายน  2562
   8. รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่  28  ตุลาคม  2562

 

 

  1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 23 มกราคม 2561
  2. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 4 เมษายน 2561
  3. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
  4. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
  5. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 10 กันยายน 2561
  6. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 17 กันยายน 2561
  7. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 24 กันยายน 2561
  8. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561

 

 

 

  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 วันที่ ุ6 ก.พ.
  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ ุ28 เม.ย.
  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี 2560 วันที่ ุ17 ก.ค.
  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี 2560 วันที่ ุ27 ก.ค.
  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี 2560 วันที่ ุ28 ก.ย.
  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี 2560 วันที่ ุ30 ต.ค.

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.