ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมฯ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมฯ

 

   รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปี 2566
   แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปี 2565
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
   มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564
   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564
   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี พ.ศ.2563
   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี พ.ศ.2562

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.