ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมฯ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมฯ

 

   แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปี 2566
   แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ปี 2565
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
   มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564
   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564
   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี พ.ศ.2563
   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี พ.ศ.2562

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.