ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

วิสัยทัศน์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : มุ่งมั่นพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วม บริการเชิงรุก ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

อำนาจหน้าที่         

 มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ และงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

 

 
 

 

หน่วยงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
    • งานบริการเผยแพร่วิชาการ
    • งานงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค
    • งานธุรการ

ดาวน์โหลด คู่มือของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ที่นี่

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.