ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ประวัติเทศบาลตำบลพลา

 

ประวัติตำบลพลา

                   ตำบลพลา เดิมทีในอดีตเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับ อำเภอเมืองระยองต่อมาชุมชนได้ขยายตัวบ้านเรือน ตลาด ร้านค้าและอื่นๆ เกิดขึ้นมากมายรวมทั้ง ประชาชนจากภาคต่างๆ ได้อพยพเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เป็นผลพวงมาจากการที่รัฐบาลไทนสมัยนั้นอนุญาตให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพและสร้างสนามบินอู่ตะเภา ในปี 2506 ทำให้การขยายตัวแรงงานและความเจริญของชุมชนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางจังหวัดระยองเล็งเห็นความจำเป็นจึงแยกตำบลพลาออกเป็นตำบลบ้านฉางอีกตำบลหนึ่ง รวมกับ สำนักท้อน จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านฉาง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2519

                  ส่วนประวัติความเป็นมาของชื่อตำบลพลา ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกแน่ชัด แต่การสอบถามผู้รู้ในท้องถื่นและชาวบ้านได้สันนิษฐานไว้ว่า เนื่องจากในสมัยกรุงธนบุรี ได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็นหัวเมืองต่างๆ และมีการกบฏเกิดขึ้น ทางสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงยกทัพมาเพื่อปราบหัวเมืองทางจันทบุรี และยกพลขึ้นบกที่ตำบลพลาในปัจจุบัน จึงทำให้ทหารเกิดอาการเหนื่อยล้า หรือเรียกว่า "พะล้า" ต่อมาเปลี่ยนและเพี้ยนมาเป็น "พลา" อีกนัยหนึงของตำบลพลา เป็นชื่อของต้นไม้พิ้นเมืองที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นที่ ที่เรียกว่า "ต้นพลา" นั่นเอง

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.