ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
ด้าน EIT

ด้าน EIT

 

   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
   การปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการ

 
การดำเนินการตามมาตรการฯ

ด้าน IIT
ด้าน OITCopyright © 2014 All Rights Reserved.