ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
dot
dot
> ผู้ว่าพาทัวร์@บ้านฉาง

ผู้ว่าพาทัวร์@บ้านฉาง

 

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

นายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

และพนักงานเทศบาลตำบลพลา ร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

และคณะทำงานฯที่ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ภายใต้คอนเซ็ปต์

"ผู้ว่าพาทัวร์@บ้านฉาง"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

ด้วยการสำรวจข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอ นำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเพิ่มมากขึ้น


Copyright © 2014 All Rights Reserved.